Daftar Guru dan Pegawai

Daftar Guru dan Pegawai

No.

Nama / NIP

Golongan Ruang

Jabatan

Jenis

Guru

Tugas Tambahan Di Sekolah

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

 

16.

 

17.

 

 

18.

 

 

Dra. EKO SETIOWATI, M.Pd.

NIP. 196509151995

 

SUHARYONO, S.Pd.

NIP. 196603041989031017

 

ACHMAD ALI, S.Pd.I.

NIP. 196803221994061001

 

 

WAHYUDI, M.Pd.

NIP. 197409152003121007

 

RULI ARISANTI, S.P.

NIP. 197605262005022006

 

Drs. SUWITA, M.Pd

NIP. 196006282006041001

 

TRI YANI, S.Pd.

NIP. 198401182009022001

 

EKA TAURUSSIANA, S.Pd.

NIP. 198205232009022003

 

 

ASTUTI LAHILOTE, S.Pd.

NIP. 198604182009022001

 

RICKY ROHMADI, S.Pd.

NIP. 198706122010011003

 

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd., M.Si.

NIP. 198710122010011002

 

 

MUHAMMAD WAHYUDI, B.A.

NIGB. 170500125

 

SUMARDIONO, S.T.

 

 

SUMARSIH, S.Pd.

 

LENA, S.Pd.K.

 

 

MAURICHE WENDY C.

 

RUMINI

NIP. 196507072006042005

 

YOSPIN

NIP. 197802092007012007

 

IV/A

 

 

IV/A

 

 

IV/A

 

 

 

III/D

 

 

III/D

 

 

III/D

 

 

III/B

 

 

III/B

 

 

 

III/B

 

 

III/B

 

 

III/B

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

II/C

 

 

II/B

 

 

Guru Madya

 

 

Guru Madya

 

 

Guru Madya

 

 

 

Guru Muda

 

 

Guru Muda

 

 

Guru Muda

 

 

Guru Pertama

 

 

Guru Pertama

 

 

 

Guru Pertama

 

 

Guru Pertama

 

 

Guru Pertama

 

 

 

Guru Honor

 

 

Guru Kontrak

 

 

Guru Kontrak

 

Guru Kontrak

 

 

Guru Honor

 

TUT

 

 

TUT

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

Guru Mata Pelajaran

 

 

Guru Mata Pelajaran

 

-

 

 

-

 

 

a.         Kepala Sekolah

b.         Ketua Penyusun RAPBS / RAPPS

 

a.         Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan

b.         Pembina Ekstra Kurikuler Olahraga dan O2SN

 

a.         Wakil Kepala Sekolah Urusan Sapras

b.         Koordinator Imtaq

c.         Pembina Ekstra Kurikuler Tari

 

a.         Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum

b.         Koordinator MGMP

 

a.         Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)

b.         Pembina Pramuka

 

Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)

 

 

Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)

 

 

a.       Koordinator BP/BK

b.      Pembina Palang Merah Remaja (PMR)

c.       Bendahara BOSDA/BOSNAS

 

a.       Kepala Perpustakaan

b.      Koordinator 9K

 

a.       Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas

b.      Koordinator Pramuka

 

a.       Kepala Laboratorium

b.      Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)

c.       Pembina Pramuka

 

a.       Koordinator KLH

b.      Pembina Paduan Suara

 

a.       Pengelola Laboratorium IPA

b.      Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)

 

 

 

a.       Pembina Kerohanian

b.      Pustakawati

 

Pembina Kerohanian

 

Kepala  TU

 

 

Pelaksana Adm. TU

 

 

Bilik Pengumuman

Belum ada pengumuman yang di publish

Mini Galeri

Alamat

Jl. Manunggal RT. 13 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Kode Pos 77291 Telp. 0551-2055382

Web Link

Interaksi

Statistik Pengunjung